Fornybar vasskraft gjort enkelt, og tilpassa lokalsamfunnet
Les meir
Moberg energi kan hjelpe deg med:
Konsesjons-prosessar
Les meir
Revisjonar eldre anlegg
Les meir
Tinglysing og kommunale avklaringar
Les meir
Tilknyting til straumnettet
Les meir
Bygging og drift
Les meir
Selskaps-gjennomgong og vurdering
Les meir
Der ingen skulle tru at nokon skulle bygge  vakker vasskraft
Presentasjon av 4 av fleire referanseprosjekt
Kvitno kraftverk
Sørfjorden sitt største småkraftverk tilpassa med inntak under Dettefoss og kraftstasjonsplassering oppstraums synsbilete i Sørfjorden
Produksjon:
32,5 GWh
Les meir
Holsen kraftverk
Perla ved enden av Holsavatnet
Produksjon:
27 GWh
Les meir
Selselva
Krafthesten på nedsida av Kvamshesten
Produksjon:
17,3 GWh
Les meir
Herand kraftverk
Folgefonnhalvøya sitt store samarbeidsprosjekt
Produksjon:
78 GWh
Les meir
Samfunnsnyttig
vasskraft