Kvitno kraftverk

Sørfjorden sitt største småkraftverk tilpassa med inntak under Dettefoss og kraftstasjonsplassering oppstraums synsbilete i Sørfjorden

Produksjon:
32,5 GWh
Oppdragsgjevar:
Kvitno Kraft AS, Ullensvang kommune
Rolle/oppgåver:

Konsesjonsprosess

Prosjektorganisering utbygging

Nettilknytning

Moberg var ansvarleg for konsesjonsprosessen og hadde også avklaringsmøte i forkant av konsesjonsavklaring med dåværane Olje- og Energiminster Terje Riis Johansen i den forbindelse. Vidare var Moberg Dagleg Leiar under utbygginga og gjennomførte denne saman med prosjektleiar og byggeleiar i Kvitno Kraft AS.


Moberg hadde også ansvar for nettilknytningsprosessen av prosjektet.

Samfunnsnyttig
vasskraft