Herand kraftverk

Folgefonnhalvøya sitt store samarbeidsprosjekt

Produksjon:
78 GWh
Oppdragsgjevar:
Herand Kraft AS, Ullensvang kommune
Rolle/oppgåver:

Konsesjonsprosess

Prosjektkoordinator utbygging

Nettilknytning

Moberg var ansvarleg for konsesjonsprosessen med omfattande arbeid for å få konsesjon av Olje- og energidepartementet. Det var noko negativ merksemd rundt prosjektet i forkant av engasjementet og søknadsprosessen. Her klarte vi å oppnå god dialog med dei som hadde friluftsinteresser, og ein snudde frå «skyttergrav diplomati» til god dialog for å finne rette tilpassingar i prosjektet.

Vidare var Moberg koordinator i utbyggingsfasen for arbeid knytt til avklaringar rundt utbygginga.

Samfunnsnyttig
vasskraft