Kontakt
Bård Moberg
eigar & Daglig leiar
Tlf: 911 71 678
mail: bm@mobergenergi.no
Bård Moberg har nesten 20 års erfaring med utvilking av fornybar vasskraft. Han har vore leiar og ansvarleg både for søknadsarbeid, utbygging og drift av ca 300 ulike prosjekt i bransjen. Var blant anna Konsesjonssjef i Småkraft AS og Prosjekt- og utviklingssjef i Norsk Kraft.
Ta gjerne kontakt

Lorem ipsum

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Samfunnsnyttig
vasskraft