Holsen kraftverk

Perla ved enden av Holsavatnet

Produksjon:
27 GWh
Oppdragsgjevar:
Holsen Kraft Norddøla AS, Sunnfjord kommune
Rolle/oppgåver:

Konsesjonsprosess

Prosjektorganisering utbygging

Nettilknytning

Moberg var ansvarleg for konsesjonsprosessen for prosjektet, og for å få på plass nettavklaring frå områdekonsesjonær for vidare oppstart. Holsen Kraft Norddøla AS var det andre prosjektet, etter ferdigstilling av 420 kV Ørskog-Sogndal, som fekk tilknyting til nett.


Under utbygginga var Moberg overordna prosjektorganisator og gjennomførte utbygginga saman med prosjektleiar, byggeleiar og grunneigarane i Holsen Kraft Norddøla AS.

Samfunnsnyttig
vasskraft