Selselva

Krafthesten på nedsida av Kvamshesten

Produksjon:
17,3 GWh
Oppdragsgjevar:
Selselva Kraft AS, Sunnfjord kommune
Rolle/oppgåver:

Konsesjonsprosess

Prosjektorganisering utbygging

Nettilknytning

Moberg var ansvarleg for konsesjonsprosessen for prosjektet, og ansvarleg for å få avklare og få på plass nettavklaring frå områdekonsesjonær for vidare oppstart. Selselva Kraft AS var det første prosjektet, etter ferdigstilling av 420 kV Ørskog-Sogndal, som fekk nettilknytning.


Under utbygginga var Moberg overordna prosjektorganisator og gjennomførte utbygginga saman med prosjektleiar, byggeleiar og grunneigarane i Selselva.

Samfunnsnyttig
vasskraft